solutions, that you need!

Velkommen Til 

Bergen Blå Kors

Bergen Blå Kors er en frivillig forening som i dag har møtevirksomhet, Dagsenter, hytte og møteromutleie og utgir bladet Blåkorset 

 Learn More 


Kalender

Dagsenteret

Services

laste ned

Programmet for Formiddagstreff i Bergen Blå Kors finner du her (pdf)

 

Blå Kors og Hvite Bånds Dagsenter har vært i aksjon siden 1992 som et lavterskeltilbud.  Her kommer opptil 100 mennesker innom for frokost og middag og et Guds ord to ganger i uken.  Det er ca 25 frivillige med.  Bergen Blå Kors og Bergen Hvite Bånd står bak. 

 
 Read more news   Learn more   Learn more 

Follow Us 

    

Hjelp oss å hjelpe!

Du kan støtte Bergen Blå Kors-arbeidet ved å gi din gave her. Ditt bidrag gjør at vi kan fortsette vårt arbeid for dem som sliter med rusavhengighet og vårt arbeid for de pårørende, både barn og voksne. Og det finnes også andre måter å støtte Blå Kors på


e-post: tore.vindenes@blakors.no  
Telefon: 55 90 73 30   Bankgiro: 3000.18.20741 

·